’විස්කි ’ ජාවාරමක් ගැන රේගුවේ අවධානය

විදේශ රැකියාවල නිරතව සිට නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඇතැමුන් රජයට විශාල බදු ආදායමක් අහිමිකරමින් කාලයක් සිට කරගෙන යන ‘විස්කි’ ජාවාරමක් පිළිබඳව රේගුවේ අවධානය යොමු වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියකු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Views