පාවිච්චි කළ වාහනවල මිල ගණන් ඉහල ගිය හැටි මෙන්න

වාහන ආනයනය නතර කර දැමීමට රජය තීරණය කිරීම සමඟ පාවිච්චි කළ වාහනවල මිල ගණන් ද දෙගුණයකින් පමණ වැඩි වී ඇති බව වාහන ආනයනය කරුවන්ගේ සංගමයේ ලේකම් ප්‍රසාද් කුමාරසිංහ මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ හතළිහකට පමණ මිල නියම ව තිබූ වෙසල්ස් සහ පියර්ස් මෝටර් රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 80 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා .

වැගන් ආර් රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 35 ලක්ෂ 65 දක්වාත් ටොයෝටා ප්‍රිමියෝ රථයක මිල ලක්ෂ 90 සිට ලක්ෂ 200 දක්වාත් ලෑන්ඩ් කෘසර් ප්‍රාඩෝ රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 200 සිට ලක්ෂ 500 දක්වාත් දෙගුණයකින් මිල වැඩි ව ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

The post පාවිච්චි කළ වාහනවල මිල ගණන් ඉහල ගිය හැටි මෙන්න first appeared on Newsi | Breaking News Sri Lanka | News Sri Lanka | Sri Lanka News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Views