மனநல ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த துணை புரியும் டிக்டொக்

மனநலப் பிரச்சினைகள் மற்றும் தற்கொலை எண்ணங்களுடன் போராடும் பயனர்களுக்கு உதவும் வகையில் டிக்டொக் செயலி பல அம்சங்களை அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Views