சிறையில் இரு தமிழ் கைதிகளை மிரட்டிய அமைச்சரின் நடவடிக்கை வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது – ஜனகன்

தனது பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தரின் உதவியுடன் துப்பாக்கி முனையில் அவர்களை இவ்வாறு முளங்காலில் நிற்பதற்கு வற்புறுத்தியுள்ளார் என தெரியவந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Views