அரசியல் கைதிகளுக்கு துப்பாக்கி நீட்டி அச்சுறுத்தியது, ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவைக்கு நேராக நீட்டிய துப்பாக்கியாகும் – அருட்தந்தை மா.சத்திவேல் 

அரசியல் கைதிகளை மண்டியிடச் செய்து தலையில் துப்பாக்கியை வைத்து கொலை அச்சுறுத்தல் விடுத்திருக்கும் செயலானது தமிழ் மக்களின் அரசியலுக்கு நேராக நீட்டப்பட்ட துப்பாக்கியாகவும்,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Views