කොවිඩ් වැඩි ම මරණ අද ; 82 ක් මිය යද්දී නව ආසාදිතයින් 2543 ක්

මෙරට එක දිනක වාර්තා වූ කොවිඩ් වැඩි ම මරණ ගණන වන මරණ 82 ක් අද දිනයේ වාර්තා කොට ඇත.

එම නිල වාර්තා අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 4,727 ක් වශයෙනි.

අද දිනයේ නිල වශයෙන් වාර්තා කොට ඇති නව කොවිඩ් ආසාදිත සංඛ්‍යාව 2,543 කි.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත සංඛ්‍යාව 318,737 ක් වශයෙන් සටහන් වෙයි.

කෙසේ වෙතත්, මේ වනවිට වාර්තා වන්නේ රටපුර ප්‍රධාන රෝහල් කොවිඩ් රෝගීන්ගෙන් පිරෙමින් පවතින බව යි. රාගම රෝහලේ වාට්ටු ඉඩ මදි වී ඇති බාවා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අද පිළිගත් අතර කරාපිටිය රෝහලේ හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කොට ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කොරෝනා දැඩි සත්කාර එකක සියල්ල ඉඩ මදි වී නව රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කළ නොහැකි තත්ත්වයක් පවතින බව ද වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views