අද ආසාදිතයන් 2,543 ක්

කොවිඩ් -19 වයිරසය ආසාදනය වූ තවත් පුද්ගලයින් 823 දෙනකු අද (4) හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 Views