වැස්ස අඩු වෙයි

පසුගිය දිනවල පැවති වැසි තත්වයේ අඩුවක් අද (29) දිනයේදී බලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views