தொடர்ச்சியான நிராகரிப்புகளுக்கு மத்தியில் அரசாங்கத்திற்குள் அங்கம் வகிக்கிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி – ரோஹன லக்ஸ்மன்

தொடர்ச்சியான நிராகரிப்புகளுக்கு மத்தியில் அரசாங்கத்திற்குள் அங்கம் வகிப்பதால் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு கிடைக்கப்போவது ஒன்றும் இல்லை. அரசாங்கத்திற்கு எதிரான மக்கள் அலையொன்று உருவாகிக்கொண்டுள்ள நிலையில் மக்களின் பக்கமே நாம் நிற்க வேண்டுமென ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் ஆலோசகரும் முன்னாள் செயலாளருமான பேராசிரியர் ரோஹன லக்ஸ்மன் பியதாஸ தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 Views