මීගමුවේ මාසයකට කොවිඩ් මරණ 19 ක්

මිගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බලප්‍රදේශයේ කොවිඩ් වෛරසය අසාදනය වී ඇතිබව තහවුරු වූ මරණ 57 ක් වාර්තාවී ඇත. මෙම මරණ වාර්තා වී ඇත්තේ අප්‍රේල් මස 21 දිනසිට ජුලි මස 27 දින දක්වා මාස තුනක් ඇතුලතදී බව ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී එන් කේ යු කේ ගුණරත්න මහතා පවසයි  මේ අනුව එකමාසයකදී කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 19 ක් […]

The post මීගමුවේ මාසයකට කොවිඩ් මරණ 19 ක් appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views