තවත් මරණ 48 ක් වාර්තා වේ. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,195 යි.

තවත් මරණ 48 ක් වාර්තා වේ.
සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,195 යි.

ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ 48 ක් සිදුව ඇති බව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දෙයි. එම මරණ 48 ත් සමග, මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 4,195 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views