අද කොවිඩ් මරණ 48 ක් ; නව ආසාදිතයින් 1688 ක් ; සමස්තය ලක්ෂ තුනට ලංවෙයි

අද කොවිඩ් මරණ 48 ක් වාර්තා කොට ඇත

ඒ අනුව මේ වනවිට මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව නිල වශයෙන් වාර්තා වන්නේ 4,195 ක් වශයෙනි.

නව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,688 ක් අද දිනයේ හඳුනාගත් බව වාර්තා වී ඇත.

ඒ අනුව සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත සංඛ්‍යාව තුන් ලක්ෂයකට ආසන්න වෙමින් 299,869 ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views