තවත් මරණ 48 ක්. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,147 යි.

තවත් මරණ 48 ක්.
සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 4,147 යි.

ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා ආසාදනයෙන් පුද්ගල මරණ 48 ක් සිදුව ඇති බව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දෙයි.

එම මරණ 48 ත් සමග, මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 4,147 දක්වා ඉහළ යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views