තෙවැනි එක්දින තරගය ජයගත් ශ්‍රී ලංකාවේ දඟපන්දු යවන්නන් මුරලිදරන් අගයයි

ඊයේ ඉන්දියාව සමග පැවති තුන්වන එක්දින තරගයේදී සැනසිලිදායක ජයග්‍රාහණයක් ශ්‍රී ලංකාව අත්පත් කරගැනීම ගැන ප්‍රවීණ ක්‍රීඩක මුරලිදරන් ශ්‍රී ලංකා දඟ පන්දු යවන්නන්ව ප්‍රශංසා කර තිබේ.

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views