අද කොවිඩ් මරණ 52 යි ; නව ආසාදිතයින් 1707 යි

අද කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 52 ක් රජය විසින් වාර්තා කරනු ලැබ ඇත.

ඒ සමග මෙරට කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව නිල වශයෙන් වාර්තා වන්නේ 4,054 ක් වශයෙනි.

නව ආසාදිතයින් ලෙස අද දිනයේ වාර්තා වී ඇති සංඛ්‍යාව 1,707 කි.

ඒ සමග මෙරට කොවිඩ් අසාදිත වූ සමස්ත සංඛ්‍යාව නිල වශයෙන් වාර්තා වන්නේ 294,820 ක් වශයෙනි.

පසුගිය සතියකට වැඩි කාලයක් තුළ කොවිඩ් රෝගීන්ගේ වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කරන බව සෞඛ්‍ය අංශ කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views