නැනෝ තාක්ෂණ බටහිර විසක් කියමින් මොඩර්නා එන්නත ගැන මැසේජ් යැවූ අය සොයයි

මොඩර්නා එන්නත මේ දිනවල මධ්‍යම පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජනතාවට ලබාදෙමින් පැවතියදී
එම එන්නත්කරණය කඩාකප්පල් කිරීමට අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදුකරන බවට මහනුවර මහරෝහලේ නීති වෛද්‍ය නිලධාරියා පොලිසියට පැමිණිල්ලක් සිදු කර ඇත.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Views