එකම වෙලාවේ එන්නත් මාත්‍රා දෙකක් විදගත් කාන්තාවට අසාධ්‍යයි

මහනුවර කොවිඩ් එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වූ ඊයේ (21) දිනයේදී එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා උඩපේරාදෙනිය යොවුන් සේනාංක මධ්‍යස්ථානයට ගිය කාන්තාවකට මොඩර්නා කොවිඩ් එන්නත් දෙකක් ලබාදුන් බව පවසා එම කාන්තාවගේ සැමියා පේරාදෙණිය පොලිසියට පැමිණිලිකර තිබේ.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Views