ආත්මාර්ථකාමී නොවන්න-ස්වයං විනය තියා ගන්න-නලීන් පෙරේරා

විවාහ මංගල කටයුතු ඇතුළු උත්සව සඳහා සීමාවන්ට යටත්ව සිදු කිරීමට ලැබුණු නිදහස අවභාවිත නොකරන ලෙස ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී, මේරියන්ස් කායක නලීන් පෙරේරා මහතා ඉල්ලා සිටී.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 Views