21වැනි සියවසේ පන්දු යවන්නා මුරලි පිතිකරුවා සචින්

21වැනි සියවසේ බිහිවූ විශිෂ්ටතම පන්දු යවන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා හිටපු සුපිරි දඟ පන්දු යවන්නා වන මුත්තයියා මුරලිදරන්ද විශිෂ්ටතම පිතිකරුවා ලෙස ඉන්දීය හිටපු නායක සචින් ටෙන්ඩුල්කාවද තෝරාගෙන තිබේ.    Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 Views