ඊයේ දිනයේ දී මරණ 71 ක් වාර්තා වේ. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 2704 යි.

ඊයේ දිනයේ දී මරණ 71 ක් වාර්තා වේ.
සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 2704 යි.

ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා ආසාදිත පුද්ගල මරණ 71 ක් සිදුව ඇති බව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී සිටියි.

එම මරණ 71 ත් සමග, මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 2704 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views