ඉන්ධන මිල වැඩි වීමත් සමග මිල ඉහළ යාහැකි ආහාර වර්ග

ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පරිප්පු, කිරිපිටි, පොල්තෙල්, සීනි ආදී ආනයනික භාණ්ඩ වල මිල තව දුරටත් ඉහළ යෑමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව සමස්ත ලංකා ඒකාබද්ධ බහලුම් ප්‍රවාහන රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමය ලබන ජූලි මස 1 වැනිදා සිට බහලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු සියයට 15 කින් වැඩි කිරීමත් සමඟ ආනයනකරුවන්ගේ වියදම ඉහළ යන බවත් එම අතිරේක වියදමෙන් කොටසක් හෝ පාරිභෝගිකයන්ට දැරීමට සිදුවන බවත් සමස්ත ලංකා ඒකාබද්ධ බහලුම් ප්‍රවාහන රථ හිමියන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙයි.

බහලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ දැමීමත් සමඟ අපනයනකරුවන්ගේ පිරිවැය ද ඉහළ යෑමෙන් අපනයන කර්මාන්තකරුවන්ට ද ඉන් බලපෑමක් සිදුවේ.

The post ඉන්ධන මිල වැඩි වීමත් සමග මිල ඉහළ යාහැකි ආහාර වර්ග first appeared on Newsi | Breaking News Sri Lanka | News Sri Lanka | Sri Lanka News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 Views