හෙද නිලධාරීන් විශ්‍රාම යන වයස අවුරුදු 63 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

හෙද නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 63 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත .

ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත

හෙද නිලධාරින්ගේ විශ්‍රාම වයස දැනට ඇත්තේ අවුරුදු හැටක් ලෙසය .

The post හෙද නිලධාරීන් විශ්‍රාම යන වයස අවුරුදු 63 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ first appeared on Newsi | Breaking News Sri Lanka | News Sri Lanka | Sri Lanka News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 Views