වරාය නගර පනතට සංශෝධන ගෙන්න විශේෂ කැබිනට් රැස්වීම අද සවස 6ට

 

පාර්ලිමේන්තුවේ හෙට සහ අනිද්දා දිනවල විවාදයට ගැනීමට නියමිත වරාය නගර ආර්ථික කොමිසන් සභා පනතට ඉදිරිපත් කරන සංශෝධන සම්මත කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ විශේෂ රැස්වීමක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද  සවස 6 ට පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි..

පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙට (19) විවාදයට ගැනෙන වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කලාප පනත් කෙටුම්පත සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජිත සංශෝධන අනුමත කර ගැනීමට මෙම විශේෂ කැබිනට් රැස්වීම ජනාධිපතිවරයා විසින් කැඳවනු ලැබ ඇතැයි වාර්තා වේ .

පනත පිලිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව කතානායකවරයා විසින් අද දින පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙනු ඇත.

වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද සංශෝධන කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අනුමත කර ගන්නා බව රජය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දී තිබිණි .

ආණ්ඩුව ඉදිරිපත්කරන සංශෝධන මෙන් ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියම කරන සංශෝධන ද අනුමත කළ යුතුව ඇත.

ඒ අනුව එම යෝජිත සංශෝධන අනුමත කර ගැනීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය අද පස්වරුවේ රැස් වනු ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 Views