මැයි 24 සහ 25 රජයේ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට තීරණයක්

මැයි 24 සහ 25 යන දෙදින රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින දෙකක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. 

එලඹෙන සිකුරාදා (21) සිට දිවයින පුරා සංචරණ සීමා පනවා ඇති අවස්ථාවක ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා එම දින දෙක ද රජයේ විශේෂ නිවාඩු ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට තීරණය වී තිබෙනවා. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 Views