“පලස්තීන ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමි..!” අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ.

පලස්තීන ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන්
පෙනී සිටිමි..!
අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ.

පලස්තීන ජනතාවට ඔවුන්ගේ රාජ්‍යයට ඇති නීත්‍යනුකූල අයිතිය පිළිගත යුතු බව, අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ගාසාතීරයේ මතුව ඇති ගැටුම් පිළිබදව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා මෙසේ පවසා තිබුණි.

දරුවන්ද ඇතුළුව – ගැටුම් පවතින ප‍්‍රදේශවල ජීවත් වන බොහෝ පිරිසක් මිය යමින් සිටිති. එමෙන්ම දෙපාර්ශ්වය අතර ඇතිව තිබෙන ගැටුම්වලින් තවත් විශාල පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටිති. ඊටත් අමතරව, වඩාත් බරපතල තත්ත්වයනම්, මෙම ගැටුම, කලාපයේ අනෙකුත් රටවල් වෙතද ව්‍යාප්ත වීමේ ඇති හැකියාවයි. එමගින් මුළු ලොවටම වඩාත් විනාශකාරී ප‍්‍රතිඵල අත්කරදෙනු ඇත.

ශ‍්‍රී ලංකා අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා පලස්තීන ජනතාවගේ දීර්ඝකාලීන මිතුරෙකි. ඒ දීර්ඝ මිත‍්‍රත්වය සිහිපත් කරමින්, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, ඔහුගේ නිවේදනයේ මෙසේද සදහන් කොට තිබේ.

පලස්තීන ජනතාවගේ දීර්ඝකාලීන මිතුරෙකු ලෙසත්, පලස්තීන සහයෝගීතාවයේ ආරම්භක සභාපතිවරයා ලෙසත්, පලස්තීන ජනතාවට ඔවුන්ගේ රාජ්‍යයට ඇති නීත්‍යනුකූ හිමිකම තහවුරු කළ යුතුය යන ස්ථාවරයේ මම සිටිමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Views