ඊයේ නව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2433 යි; මරණ 19 යි

ඊයේ දිනයේ නව කොවිඩ් රෝගීන් 2433 ක් හඳුනාගත් බවත් සිදු වූ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 19 ක් බවත්, රජය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති නිල නිවේදනවල දැක්වෙයි.

එම සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව මෙරටින් මෙතෙක් හඳුනාගෙන ඇති කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 145,179 කි.

මෙරට සිදු වී ඇති කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 981 ක් වශයෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Views