අකාර්යක්ෂම ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදය නිසා මහනුවර රෝහල කෝවිඩ් ව්‍යාපෘතියේ තෝතැන්නක් වෙලා

මහනුවර මහ රෝහලේදී සිදුකෙරෙන ඉතාමත් අකාර්යක්ෂම කෝවිඩ් ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදය නිසා එම රෝහල කෝවිඩ් ව්‍යාප්ත කරන තවානක් බවට පත්වී ඇති බව සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සහ සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය ඊයේ (17)දා විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කැඳවමින් කියා සිටියි.

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 Views