நினைவேந்தல்  இனமொன்றின்  கூட்டுப்பொறுப்பு

முள்ளிவாய்க்கால் பேரவலம் நிகழ்ந்து இன்றுடன் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகின்றன. துரதிஷ்டவசமாக, ரணமாகியுள்ள வலிகளின் வெளிப்பாடுகளை இம்முறை ஒன்றுகூடி பொதுவெளியில் வெளிப்படுத்துவதற்கு வழியில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Views