කරන්න අවශ්‍යම දේවල් නොකර ආණ්ඩුව මොංගල් දේවල් කරනවා

කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක දී එක්සත් පුරවැසි සංවිධානයේ චමීර පෙරේරා සිදුකළ කරුණු දැක්වීමක් පහත පරිදිය.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 Views