போக்குவரத்து கட்டுபாடுகள் நீக்கப்பட்டாலும் அடையாள அட்டையின் இறுதி இலக்கப்படியே செல்லலாம் – அஜித் ரோஹண

முழுமையான போக்குவரத்து கட்டுபாடு நீக்கப்பட்டதன் பின்னர் , அடையாள அட்டையின் இறுதி இலக்கத்திற்கேற்பவே செல்ல அனுமதி வழங்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views