තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ

අද උදෑසන සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තවත් දිස්ත්‍රික්ක 03කට අයත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කළ බව යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසනවා. ඒ අනුව හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වේ.

ගම්පහ :
(දිවුලපිටිය පොලිස් බලප්‍රදේශය)

පාළුගහවෙල

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

(අහංගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ )

කරදුන්ගොඩ
ගෝවියපාන
කහවන්නගම
දොම්මන්ගොඩ

(හබරාදූව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ)
ලණුමෝදර
බොනවිස්ටා
කටුකුරැන්ද

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

(පැල්මඩුල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ)
දෙනවක පාතකඩ
දිප්පිටිගල

(කුරුවිට පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,)
කුරුවිට
දෙල්ගමුව වසමේ නාගරික ප්‍රදේශය

The post තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කෙරේ appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Views