வவுனியாவில் சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையம் தனிமைப்படுத்தலில்

வவுனியாவில் சுகாதார பிரிவினரின் அறிவுறுத்தல்களை மீறி செயற்பட்ட சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்துடன் கூடிய கல்வி நிலையத்தினை சுகாதார பிரிவினர் முற்றுகையிட்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 Views