ඇස් රෝහලත් රෝගීන් සීමා කරයි

‘කොවිඞ් 19’ වයිරසය වේගවත් ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව අවදානය යොමු කරමින් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ සායනවලට සහභාගි වන රෝගීන්ට ප‍්‍රතිකාර සහ සේවා සදහා විශේෂ දුරකථන සේවාවක් ආරම්භ කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 Views