සහරාන්ගේ මාමණ්ඩියත් අල්ලයි

පාස්කු ප්‍රහාර මාලාවේ ප්‍රධාන සැකකරු වශයෙන් හැදින්වෙන සහරාන් හෂීම් නැමැත්තාගේ අන්තවාදය සම්බන්ධ පන්තිවලට සහභාගි වූ පුද්ගලයෝ තිදෙනෙක් කුලියාපිටිය කැකුණගොල්ල ප්‍රදේශයේ දී ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 Views