‘‘වරාය විශේෂ කොමිෂමෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය වඳ කරලා‘‘

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කලාප විශේෂ කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත මගින් මුදල් අමාත්‍යාංශය වඳ කිරීමට ක්‍රියාකර ඇතැයි හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මාධ්‍ය හමුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් කොළඹ දී අද (22) පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views