மலையக விவசாயிகள் பழிவாங்கப்படுவதை அரசாங்கம் நிறுத்த வேண்டும் – வே. இராதாகிருஷ்ணன் 

கிழங்கு அருவடை இடம்பெறும் காலத்தில் அரசாங்கம் கிழங்கு இறக்குமதி செய்திருக்கின்றது. இது கம்பனிகளுடன் இணைந்து அரசாங்கம் மலையக விவசாயிகளை பழிவாங்கும் செயலாகும். இதனை அரசாங்கம் நிறுத்தவேண்டும். அத்துடன் நீதிமன்ற அதிகாரங்களை ஆணைக்குழு அமைத்து பாராளுமன்றத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வது சட்டத்துக்கு முரணாகும் என வே. இராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views