ඇස්ට්‍රා‍සෙනෙකා දෙවැනි මාත්‍රාව මැයි පළමු සතියේ සිට

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා‍සෙනෙකා කොවිඩ් මර්දන එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව ලබාදුන් පිරිසට එහි දෙවැනි මාත්‍රාව ලබාදීම මැයි මස පළමු සතියේදී ආරම්භ කිරීමට සෞඛ්‍ය බළධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා.

එන්නත්කරණය පිළිබඳ විද්වත් කමිටුව අද (19) රැස් වූ අතර එහිදී මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

දෙවැනි මාත්‍රාව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිශ්චිත තීරණයක් ගෙන නොතිබූ අතර අවසන් තීරණය ගැනීම විද්වත් කමිටුව වෙත පවරා තිබිණි.

මෙරට පුද්ගලයන් 925,242 දෙනෙකුට ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නෙත් පළමු මාත්‍රාව ලබා දී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views