අසීමිත නිදහස දියුණුවට බාධාවක්; ජනාධිපතිතුමා දැඩි වෙන්න

ආඥාදායකත්වය පිළිබඳ බොහෝ දෙනෙක් විවේචන එල්ල කළ ද රටේ දියුණුව සඳහා ජනාධිපතිවරයාට ඇතැම් අවස්ථාවලදී දැඩි තීන්දු තීරණ ගැනීමට සිදුවන බව අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි නාහිමියෝ පවසයි.

අද (19) මහනුවර දී මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක හිමියන් මේ බව පවසන ලදි.

බොහෝ දෙනාට ලබා දී ඇති අසීමිත නිදහස රට ගොඩගැනීමට යම් බාධාවක් වී ඇති බව ද උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙයි.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි නාහිමියෝ,

“අපේ රට ගොඩගැනීමට මා හිතන්නේ බාධකයක් තමයි මේ රටේ බොහෝදෙනාට ලැබී තිබෙන නිදහස. අසීමිත නිදහසත් අපි හිතනවා රටක දියුණුවට බාධාවක් කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම රටේ අභිවෘදිය සඳහා කටයුතු කරනවා නම් එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුමයි. අපේ දැහැමි පාලනයක් ගැන කතා කරනකොට එක තැනක සඳහන් වෙනවා.. දානං සීලං පරිච්ඡාගං අජ්ජවං.. සෘජු භාවය. මේ රට ගොඩනැගීමේ දී බොහෝ වෙලාවට මේ ආඥාදායකත්වය පිළිබඳ බොහොදෙනා විවේචන එල්ල කළත් අවුරුද්දක් දෙකක්වත් යනතෙක් මේ රට ගොඩගන්නවා නම් ජනාධිපතිවරයාට සිදුවෙනවා රටේ යහපත වෙනුවෙන්, අනුන්ට හිරිහැර කරලා නොවේ පීඩා කරලා නොවේ දැඩි තීන්දු තීරණ අවශ්‍ය තැන අවශ්‍ය විට ගත යුතුමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ සෘජු නායකත්වයක් ඇතුව මේ රට විශේෂයෙන් යහපත් තැනකට ගැනීමේ දී කටයුතු කිරීමට අපට අවශ්‍ය කරනවා.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views