ඇස්ට්‍රාසෙනිකා දෙවන මාත්‍රාව 23 දා සිට

‘ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොවිෂීල්ඩ්’ එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව ලබා දෙනුයේ පළමු මාත්‍රාව දී සති දහයකින්ද සති දොළහකින්ද යන්න අද (19) තීරණය කරන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views