தமிழகத்தின் ஆட்சியை கைப்பற்றுவது யார்?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் மே 2ஆம் திகதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் வாக்குப் பதிவுக்குப் பிந்தைய கள நிலவரத்தை ஆய்ந்து, தமிழகத்தின் ஆட்சியை பிடிப்பது யார்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views