கொரோனா அலையும் தேர்தல் நடத்தை விதிகளும்

தமிழ்நாட்டில் ‘தேர்தல் அலை’ முடிவுக்கு வந்தவுடன் ‘கொரோனா அலை’ மிக வேகமாக பரவலடையத் தொடங்கியிருக்கிறது. ஆனால் தேர்தல் நடத்தை விதி முறைகள் இன்னும் அமுலில் இருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views