உண்மையான போராட்டம் இனி தான்…!

சம்பள விவகாரத்துக்கு கடந்த ஐந்து வருடங்களாக ஆர்ப்பாட்டம் செய்து களைத்துப் போய்விட்ட தோட்டத்தொழிலாளர்கள் இனி மேலதிக கொடுப்பனவுகளுக்கெல்லாம் வீதியில் இறங்கப் போவதில்லை. ‘பந்து’ தொழிற்சங்கங்களின் கைகளில் தான் தற்போது இருக்கின்றது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views