මෙවර නොබෙල් සාම ත්‍යාගතයට නාමයෝජනා 329 ක්

nobel-peace-prize-sri-lanka

2021නොබෙල් සාම ත්‍යාගතය වෙනුවෙන් මේ දක්වා නාමයෝජනා 329ක් ඉදිරිපත්ව ඇතැයි නෝර්වේහි නුවර පිහිටි නොබෙල් කමිටුව පවසයි. ඒ අනුව මෙහිදී තනි පුද්ගලයන් 234 දෙනෙකු සහ සංවිධාන 95ක නම් නිර්දේශ කෙරි ඇතැයි එම කමිටුවේ ලේකම් ඔලාවි ජොඑල්ස්ටාඩි සඳහන් කර සිටියි.”මෙය එතෙක් මෙතෙක් වාර්තා වූ තෙවැනි වැඩිම නාමයෝජනා සංඛ්‍යාවයි” ඔහු පවසයි.    Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 Views