மிருகாவின் மிரட்டும் ட்ரைலர்

மிருகா படத்தின் ட்ரைலர் வெளியாகியுள்ளது.  இதில் வரும் ஒரு கதாபாத்திரமாக புலி ஒன்றும் வருகிறதாகச் சொல்லப்படுகிறது. வெளியாகியுள்ள ட்ரைலரில் புலியின் காட்சிகள் மிரட்டலாக உள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 Views