பொதுஜன பெரமுனவை பலவீனப்படுத்தும் நோக்கில்  சுதந்திரக் கட்சி – திலும் அமுனுகம

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன தலைமையிலான கூட்டணியை பலவீனப்படுத்தும் வகையில் சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்களின் கருத்துக்கள் காணப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 Views