கொரோனா சடலங்களை புதைப்பதற்கு இரணைதீவை தேர்ந்தெடுத்தது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத செயலாகும்: வீ. ஆனந்தசங்கரி

முஸ்லிம் அமைப்புகளுடன் இது பற்றி கலந்து ஆலோசிக்காமல் இரணைதீவை தேர்ந்தெடுத்தது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக் கொள்ளவோ, நியாயப்படுத்தவோ முடியாத செயலாகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 Views