ஈழத்தின் “குவர்னிகா”

குவர்னிகா (Guernica); இது பிக்காசோவால் வரையப்பட்ட பிரபல ஓவியமாகும். முதலாம் உலக மகா யுத்தத்தில் குவர்னிகா நகருக்கு குண்டு வீசப்பட்டதை மையமாகக் கொண்டு வரையப்பட்ட …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Views