தமிழகம் முழுவதும் அரசு போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டம் : மக்கள் பாதிப்பு

இரண்டாவது நாளாக தமிழகம் முழுவதும் அரசுப்பேருந்து ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views