இலங்கைக்கு இது மிகமுக்கியமான வாரம் – கரு ஜயசூரிய

வெளிவிவகார உறவுகளைப் பொறுத்தவரையில், இது இலங்கைக்கு மிகமுக்கியமான வாரமாகும் என்று முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 Views