පාස්කු කොමිසමේ වාර්තාව කතානායක අතට

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පත්කළ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවේ පිටපතක් කතානායකවරයාට ලැබී තිබෙනවා.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

එම පිටපත පාර්ලිමේන්තුවේ පුස්තකාලයේ තබා ඇති බවත් මන්ත්‍රීවරුන්ට එය පරිහරණය කිරීමට අවශ්‍යනම් එයට හැකියාව ඇති බවද ඔහු කියා සිටියා.

පාර්ලිමේන්තුව සඳහා ලබාදීමට එහි පිටපත් තවම තමන් වෙත ලැබී නොමැති බවත් එය ලැබුන වහාම පාර්ලිමේන්තුවට ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද කතානායක වරයා සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 Views